ATOOLSC THE BEST 1 OF QUALITY

บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดยังคงมุ่งมั่น การพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ ตลอดมา เพื่อให้สินค้าและบริการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและได้รับประโยชน์สูงสุด เราตระหนักถึงความสำคัญในทุกขั้นตอน ทั้งในด้านสินค้า บริการ การจัดส่ง บริการหลังการขาย ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ที่สำคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ที่เรามีต่อลูกค้าทุกท่าน

 

แบรนด์สินค้า ภายใต้การผลิตของบริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ปี 2555

Mammoth

กลุ่มบันไดอลูมิเนียม บันไดไฟเบอร์กลาส

ปี 2555

ปี 2556

Doit-display

กลุ่มป้ายโฆษณาสำเร็จรูป

ปี 2556

ปี 2557

PUMALADDER

กลุ่มบันไดเข็นติดล้อ บันไดอุตสาหกรรม

ปี 2557

ปี 2562

Furlessglods

กลุ่มงานพ่นสีสแตนเลส พ่นสีโลหะเฟอร์นิเจอร์

ปี 2562

ทีมงาน เอ ทูลส์ ซีฯ เราไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ATOOLSC THE BEST 1 OF QUALITY

ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จัดจําหน่ายบันไดอลูมิเนียม บันไดติดล้อ ป้ายโปสเตอร์สแตนด์ รถเข็นช่าง โต๊ะช่าง ตู้เครื่องมือช่าง บันไดเติมสินค้า รถเข็นสแตนเลส รถเข็นโรงแรม เครื่องมือช่างYATO เครื่องมือช่างBERRENT เครื่องมือช่างTOOLMAX เครื่องมือช่างDRAGON  ในปี พ.ศ.2556 ได้พัฒนาศักยภาพโดยพัฒนาสินค้าบันไดเข็นติดล้อในเชิงอุตสาหกรรม ยี่ห้อ PUMA LAADER และผลิตป้ายโปสเตอร์สแตนด์สีทอง เมนูสแตนด์สีทองยี่ห้อ Do-it Display ในปี พ.ศ.2558 บริษัท ฯ ได้เริ่มนําเข้าบันไดไฟเบอร์กลาสต้านกระแสไฟฟ้าแรงสูงทรงเอขึ้น-ลง2ทางยี่ห้อ Mammoth  เพื่อตอบโจทย์เพิ่มทางเลือกให้ฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มช่างไฟ และโรงงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ในปี พ.ศ.2560 บริษัท ฯ ได้ขยายตลาดเพิ่มสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง จากแบรนด์ชั้นนําต่าง ๆเพื่อบุกตลาดของกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มช่างประดับยนต์ หน่วยงานซ่อมบํารุง  และในปี พ.ศ.2562 เราพัฒนาในรูปแบบการผลิตเหล็ก-สแตนเลสสั่งทำตามแบบ รับผลิตงานสั่งทำ รถเข็นสั่งทำตามแบบ งานตัดพับเหล็ก งานเชื่อมอลูมิเนียมเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ในทุก ๆด้าน ด้านคุณภาพสินค้า ด้านบริการ ด้านความรวดเร็ว บริการหลังการขาย การดูแลลูกค้าการบริหารจัดการคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า ฯลฯ เราตระหนักถึงความคุ้มค่าและความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด