บันไดติดล้อรางเลื่อนพับเก็บได้

โครงสร้างผลิตจากเหล็กพ่นสีดำกึ่งเงากึ่งด้าน ฐานล่างติดตั้งรางเลื่อนเพื่อเก็บบันไดเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้พื้นที่ได้อย่างลงตัวไม่กินเนื้อที่ ราวจับและราวกันตกพับเก็บได้ ความสูงใช้งาน1.8เมตร (งานบันไดสั่งทำตามแบบ ต้องวัดพื้นที่หน้างานก่อนประเมินราคา) ลูกค้าวัดหน้างานเพื่อปรเมินราคาได้

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email