รายชื่อขนส่งภาคเหนือ

บริษัท NIM TRANSPORT 1988 CO.,LTD

NIM TRANSPORT 1988 CO.,LTD. (สำนักงานฝาง)

  • 352 หมู่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

  • Tel.053-346888 , Fax.0-5388-3656

บริษัท NIM TRANSPORT 1988 CO.,LTD

NIM TRANSPORT 1988 CO.,LTD. (สำนักงานใหญ่เชียงใหม่)

  • 368/2 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000

  • Tel.0-5399-8888 , Fax.0-5399-8889