รายชื่อขนส่งภาคใต้

ก้าวเจริญขนส่ง

หจก.ก้าวเจริญ ขนส่งด่วน (สำนักงานภูเก็ต)

ต้นทาง-ปลายทาง :กรุงเทพ-ชุมพร-สุราษฏร์-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต-ทุ่งสง-นครศรี-เกาะสมุย-เกาะพีพี เกาะพงัน-เกาะเต่าพัทลุง-ตรัง-สงขลา-หาดใหญ่-ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เบตง
หจก.ภูเก็ตขนส่ง

หจก. ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง (สำนักงานภูเก็ต)

ต้นทาง-ปลายทาง : กรุงเทพ-ภูเก็ต