หจก.ด่วนสยามใต้ (สำนักงานกรุงเทพ )

ต้นทาง-ปลายทาง : กรุงเทพ-สุราษฏร์-พังงากระบี่-ประจวบ-นครศรี-ตรัง-พัทลุง-ภูเก็ต-ชุมพร-สมุยทุ่งสง-สงขลา-หาดใหญ่-ยาลา-นราธิวาส-ปัตตานี