หจก. ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง (สำนักงานภูเก็ต)

ต้นทาง-ปลายทาง : กรุงเทพ-ภูเก็ต