หจก. ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง (สำนักงานกรุงเทพ)

ต้นทาง-ปลายทาง : กรุงเทพ-ภูเก็ต